Hainbuche im Kurpark Bad Homburg
_-3
_-4
_-5
_-6
_
_-2
_-3
_-4
_-5
_-6
_
_-2
_-3
_-4